Pokládka zámkové dlažby – kalkulačka

Zde si můžete zdarma a nezávazně spočítat cenu pokládky zámkové dlažby. POZOR – uvedená cena je bez DPH a bez materiálu. Jedná se pouze o cenu za práci.

Cena je pouze orientační. Pokud si přejete vypracovat nabídku na konkrétní dílo, níže na stránce můžete požádat o kalkulaci ceny zasláním nezávazné poptávky.

* Níže uvedená cena je čistě orientační. Cenové nabídky se standardně liší o desítky procent. Vyplníte-li kontaktní údaje, bezplatně Vám zajistíme nabídky od českých firem k porovnání.

0.00,-Kč

Orientační cena pokládky zámkové dlažby (bez materiálu a DPH). *

Pokládka zámkové dlažby – cena za m2

Cena pokládky zámkové dlažby se odvíjí od několika parametrů. Na cenu má vliv především typ zvolené dlažby (výrobce a produktová řada), ale také požadovaná únosnost dlažby, která ovlivňuje tloušťku zámkové dlažby a skladbu podloží pod zámkovou dlažbou. Samotná pokládka dlažby není tolik finančně náročná, pokud je však nutné zámkovou dlažbu často zařezávat (například okolo obrubníků, opěrných zídek, vpustí, kanálů, sloupů apod.), musíte počítat s navýšením ceny.

Zámková dlažba a zemní práce

Zemní práce jsou neodmyslitelnou součástí pokládky zámkové dlažby. Aby bylo možné zhotovit podkladní vrstvu pro zámkovou dlažbu, je nutné odtěžit zeminu v místě budoucí dlažby. Celková tloušťka skladby zámkové dlažby s podložím má 320 – 340 mm. Zemní práce nelze jednoduše odhadnout – cena závisí na přístupnosti pozemku, svažitosti terénu a na způsobu uložení zeminy.

Orientační ceny zemních prací

 • Práce minibagru – 600 – 900 Kč/hod
 • Ruční odkopávky – 250 – 300 Kč/hod
 • Kontejner na odvoz zeminy 3,7 t – 500 – 600 Kč/hod
 • Odvoz zeminy kontejnerem 3,5 m3 – 1100 – 1300 Kč
 • Doprava – 25 Kč/km

Cena osazení obrubníků a palisád

 • Silniční obrubník tl. 150 mm – 150 Kč/m
 • Chodníkový obrubník tl. 80 mm – 110 Kč/m
 • Zahradní obrubník tl. 50 mm – 90 Kč/m
 • Palisáda výšky 400 mm – 200 Kč/m
 • Palisáda výšky 600 mm – 250 Kč/m
 • Palisáda výšky 800 mm – 300 Kč/m

Cena za srovnání podloží

Po provedení zemních prací se tzv. srovnává podloží. Součástí tohoto úkonu je zhutnění zemní pláně, vysypání podkladu ze štěrku, který se zhutní a vytvoří tak rovinu pro vysypání kladecí vrstvy štěrku. Příprava podloží se bez materiálu pohybuje okolo 150 Kč/m2.

Cena pokládky zámkové dlažby

Do ceny pokládky se zahrnuje příprava kladecí vrstvy ze štěrku frakce 4/8, nebo 2/5 mm, pokládka dlažby, její zhutnění vibrační deskou a následné zapískování spár zámkové dlažby jemným křemičitým pískem.

Cena těchto úkonů se standardně pohybuje okolo 250 Kč/m2. Cena je uvedena bez použitého materiálu.

Závěrem

Pokud vás zajímá pouze cena za práci a materiál si zajistíte sami, cena za kompletní provedení zámkové dlažby bude následující:

 • Zemní práce – 200 Kč/m2
 • Srovnání podloží – 150 Kč/m2
 • Pokládka zámkové dlažby – 350 Kč/m2
 • Celkem za položení zámkovky – 700 Kč/m2

Celková cena za realizaci pochozí zámkové dlažby tl. 4 cm včetně dodání materiálu pohybuje okolo 1200 Kč/m2.