Kalkulačka pokládky zatravňovací dlažby

Zatravňovací

Zadejte parametry zámkové dlažby

Typ zatravňovací dlažby:
Včetně zemních prací (skrývka ornice a odtěžení zeminy)?
Včetně odvozu přebytečné zeminy?

Zadejte paramety obrubníků

Vyberte typ obrubníků:

Ušetříme vám čas s hledáním firmy

Mam zájem o:

Věděli jste, že...

 • Zadání poptávky je ZDARMA.
 • Poptávka NENÍ závazná, nemusíte si tedy žádnou z nabídek vybrat.
 • Porovnáním nabídek ušetříte až 30 % nákladů.

Místo realizace

Kam Vám máme kalkulaci ceny zaslat?

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Pokládka zatravňovací dlažby – cena za m2

Cena pokládky zatravňovací dlažby se odvíjí od několika parametrů. Na cenu má vliv především typ zvolené dlažby – betonová zatravňovací dlažba tl. 8 cm a 10 cm a plastová zatravňovací dlažba. Typ dlažby ovlivňuje její hmotnost a tím pádem také způsob manipulace, ale také nároky na skladbu podloží pod zatravňovací dlažbou (na základě požadované únosnosti dlažby). Samotná pokládka zatravňovací dlažby není tolik finančně náročná, pokud je však nutné betonovou dlažbu často zařezávat (například okolo obrubníků, opěrných zídek, vpustí, kanálů, sloupů apod.), musíte počítat s navýšením ceny.

Zatravňovací dlažba a zemní práce

Zemní práce jsou neodmyslitelnou součástí pokládky zatravňovací dlažby. Aby bylo možné zhotovit podkladní vrstvu pro zatravňovací dlažbu, je nutné odtěžit zeminu v místě budoucí dlažby. Celková tloušťka skladby zatravňovací dlažby s podložím má 340–360 mm. Zemní práce nelze jednoduše odhadnout – cena závisí na přístupnosti pozemku, svažitosti terénu a na způsobu uložení zeminy.

Orientační ceny zemních prací

 • Práce minibagru – 600 – 900 Kč/hod
 • Ruční odkopávky – 250 – 300 Kč/hod
 • Kontejner na odvoz zeminy 3,7 t – 500 – 600 Kč/hod
 • Odvoz zeminy kontejnerem 3,5 m3 – 1100 – 1300 Kč
 • Doprava – 25 Kč/km

Cena osazení obrubníků a palisád

 • Silniční obrubník tl. 150 mm – 150 Kč/m
 • Chodníkový obrubník tl. 80 mm – 110 Kč/m
 • Zahradní obrubník tl. 50 mm – 90 Kč/m
 • Palisáda výšky 400 mm – 200 Kč/m
 • Palisáda výšky 600 mm – 250 Kč/m
 • Palisáda výšky 800 mm – 300 Kč/m

Cena za srovnání podloží

Po provedení zemních prací se tzv. srovnává podloží. Součástí tohoto úkonu je zhutnění zemní pláně, vysypání podkladu ze štěrku, který se zhutní a vytvoří tak rovinu pro vysypání kladecí vrstvy štěrku. Příprava podloží se bez materiálu pohybuje okolo 150 Kč/m2.

Cena pokládky zatravňovací dlažby

Do ceny pokládky se zahrnuje příprava kladecí vrstvy ze štěrku frakce 4/8, nebo 2/5 mm, pokládka zatravňovací dlažby, její zhutnění vibrační deskou a následné zasypání zatravňovací dlažby štěrkem či zeminou. Cena těchto úkonů se standardně pohybuje okolo 350 Kč/m2 (v případě betonové dlažby tl. 80 a 100 mm). Cena je uvedena bez použitého materiálu. Cena za pokládku zatravňovací dlažby je výrazně nižší a pohybuje se okolo 50 Kč/m2.

Závěrem

Pokud vás zajímá pouze cena za práci a materiál si zajistíte sami, cena za kompletní provedení zatravňovací dlažby bude následující:

 • Zemní práce – 200 Kč/m2
 • Srovnání podloží – 150 Kč/m2
 • Pokládka zatravňovací dlažby – 350 Kč/m2 (50 Kč/m2 v případě plastové zatravňovací dlažby)
 • Celkem za položení dlažby- 700 Kč/m2 (400 Kč/m2 v případě plastové zatravňovací dlažby)

Celková cena za realizaci pochozí plastové zatravňovací dlažby tl. 4 cm včetně dodání materiálu pohybuje okolo 800 Kč/m2.  

Celková cena za realizaci pojízdné betonové zatravňovací dlažby tl. 4 cm včetně dodání materiálu pohybuje okolo 1 200 Kč/m2.  

Pokládka zatravňovací dlažby