Zámková dlažba 4 cm

Zámková dlažba se vyrábí ve čtyřech základních tloušťkách – 4, 6, 8 a 10 cm. Tloušťka zámkové dlažby se volí s ohledem na využití zpevněné plochy, resp. od jejího budoucího předpokládaného zatížení.

Zámková dlažba 4 cm

Zámková dlažba tl. 4 cm se používá výhradně pro pochozí plochy jako jsou chodníky, zahradní cesty, zpevněné plochy okolo bazénů, terasy, lodžií apod.

Pozor: Zámková dlažba tl. 4 cm není určena pro pohyb vozidel. Může se snadno stát, že dlažba zatížení nevydrží a popraská. Pokud stavíte zpevněnou plochu, po které občas jezdí osobní auto, zvolte zámkovou dlažbu tl. 6 cm.

Skladba pochozí zámkové dlažby

Pro vytvoření podkladu pro zámkovou dlažbu pro pochozí plochy použijte štěrk frakce 8/16 mm a pro vytvoření kladecí vrstvy štěrk frakce 4/8 mm, nebo 2/5 mm. Na zhutněnou pláň rozvrstvěte 100 – 150 mm štěrku frakce 8/16 mm, který zhutněte pomocí vibrační desky. Na takto zhutněném podkladu následně připravte kladecí vrstvu tl. cca 30 – 50 mm ze štěrku frakce 4/8 mm, nebo 2/5 mm. Tuto vrstvu již nehutněte. Vrstvu strhněte pomocí srovnávací latě do požadované roviny. Podklad pro pochozí zámkovou dlažbu máte připravený.

Pokládka zámkové dlažby

Skladba pod zámkovou dlažbu 4 cm – varianta 1:

  • Zhutněná pláň,
  • 100–150 mm štěrku frakce 8/16 mm, příp. štěrkodrť 0/32 mm (zhutněná vibrační deskou),
  • kladecí vrstva tl. cca 30–50 mm ze štěrku frakce 4/8 mm, nebo 2/5 mm (nehutnit).

Druhou variantou skladby je použití 100 mm drceného kameniva frakce
0/63mm, 50 mm drceného kameniva 8/16 mm a 30 mm štěrku frakce 4/8 mm,
nebo 2/5 mm.

Skladba pod zámkovou dlažbu 4 cm
Skladba pod zámkovou dlažbu tl. 4 cm

Skladba pod zámkovou dlažbu 4 cm – varianta 2:

  • Zhutněná pláň,
  • 100 mm drceného kameniva frakce 0/63 mm, příp. štěrkodrť 0/32 mm (zhutněná vibrační deskou),
  • 50 mm drceného kameniva 8/16 mm (zhutněná vibrační deskou),
  • 30 mm štěrku frakce 4/8 mm, nebo 2/5 mm (nehutnit).
Skladba pod zámkovou dlažbu 4 cm - chodník, pochozí dlažba
Skladba pod zámkovou dlažbu 4 cm - chodník, pochozí dlažba

Nejpoužívanější formáty zámkové dlažby tl. 4 cm

Výrobci zámkových dlažeb nabízí mnoho různých tvarů a různými povrchovými úpravami, níže však uvádíme nejčastěji používané tvary zámkových dlažeb, které jsou oblíbené zejména vzhledem k jejich cenové dostupnosti. Cena se pohybuje standardně od 240 Kč/m2 dle tvaru a výrobce zámkové dlažby.

Cihla

Zámková dlažba obdélník

Kost

Zámková dlažba H-profil