Zámková dlažba 8 cm

Zámková dlažba je k dostání ve čtyřech základních tloušťkách – 4, 6, 8 a 10 cm. Tloušťku zámkové dlažby vybírejte na základě předpokládaného budoucího využití. Pokud se bude jednat o čistě pochozí dlažbu, volte zámkovou dlažbu tl. 4 cm. Pokud se však bude jednat o příjezdovou cestu k domu, volte zámkovou dlažbu tl. 6 – 8 cm.

Zámková dlažba 8 cm

Zámková dlažba tl. 8 cm se používá pro příjezdové cesty, odstavné a parkovací plochy pro vozidla do 3,5 t. 

Pozor: Zámková dlažba tl. 8 cm je určena pro budování příjezdových cest s pohybem vozidel do 3,5 t. Pokud stavíte pouze chodník či zpevněnou plochu okolo bazénu, terasu či zimní zahradu se zámkovou dlažbou, postačí vám zámková dlažba tl. 4 cm. Od předpokládaného využití zpevněné plochy se odvíjí rovněž skladba štěrkového souvrství pod zámkovou dlažbou.

Zámková dlažba se standardně používá pro stavbu chodníků a příjezdových cest.

Skladba pojízdné zámkové dlažby tl. 8 cm

Pro vytvoření podkladu pro zámkovou dlažbu tl. 8 cm (tedy pochozí plocha s občasným pohybem vozidel) budete potřebovat štěrkopísek frakce 0/8 mm, štěrk frakce 16/32 mm, štěrk frakce 8/16 mm, nebo 2/5 mm. Skladba souvrství pod pojízdnou zámkovou dlažbou je:

Skladba pod zámkovou dlažbu 8 cm – varianta 1:

 • Zhutněná pláň,
 • 100 mm štěrkopísek 0/8 mm (zhutněná vibrační deskou),
 • 150–200 mm štěrku frakce 16/32 mm (zhutněná vibrační deskou),
 • 100 mm štěrku frakce 8/16 mm (zhutněná vibrační deskou),
 • kladecí vrstva tl. cca 30–50 mm ze štěrku frakce 4/8 mm, nebo 2/5 mm (nehutnit).
Skladba pod zámkovou dlažbu 8 cm - pojízdná dlažba do 3,5 tuny
Skladba pod zámkovou dlažbu 8 cm - pojízdná dlažba do 3,5 tuny

Skladba pod zámkovou dlažbu 8 cm – varianta 2:

 • Zhutněná pláň,
 • 100 mm štěrkopísek 0/8 mm (zhutněná vibrační deskou),
 • 250 mm štěrku frakce 0/63 mm (zhutněná vibrační deskou),
 • 50 mm štěrku frakce 8/16 mm (zhutněná vibrační deskou),
 • kladecí vrstva tl. cca 30–50 mm ze štěrku frakce 4/8 mm, nebo 2/5 mm (nehutnit).
Skladba pod zámkovou dlažbu 8 cm - pojízdná dlažba do 3,5 tuny - varianta 2
Skladba pod zámkovou dlažbu 8 cm - pojízdná dlažba do 3,5 tuny - varianta 2

Skladba pod zámkovou dlažbu 8 cm – varianta 3:

 • Zhutněná pláň,
 • 150-200 mm štěrkodrť 0/63 mm, příp. 32/63 (zhutněná vibrační deskou),
 • 150 mm štěrkodrtě frakce 0/32 mm (zhutněná vibrační deskou),
 • kladecí vrstva tl. cca 30–50 mm ze štěrku frakce 4/8 mm, nebo 2/5 mm (nehutnit).
Skladba pod zámkovou dlažbu 8 cm - pojízdná dlažba do 3,5 tuny - varianta 3
Skladba pod zámkovou dlažbu 8 cm - pojízdná dlažba do 3,5 tuny - varianta 3

Nejpoužívanější formáty zámkové dlažby tl. 8 cm

Zámková dlažba se nabízí v mnoha různých tvarech a s různými povrchovými úpravami, níže však uvádíme nejčastěji používané tvary zámkových dlažeb, které jsou oblíbené zejména vzhledem k jejich cenové dostupnosti. Cena se pohybuje standardně od 275 Kč/m2 dle tvaru a výrobce zámkové dlažby.

Cihla

Zámková dlažba obdélník

Vlnka

Zámková dlažba vlnka

Kost

Zámková dlažba H-profil